Vastuullisuus

vastuullisuus on meille aidosti tärkeää

Meille vastuullisuus on kunnia-asia, haluamme toimia niin vastuullisesti, kuin mahdollista. Aina. Siksi olemme nostaneet vastuullisuuden keskeiseksi osaksi liiketoimintaamme ja näemme jatkuvasti vaivaa pohtiaksemme uusia tapoja toimia entistäkin vastuullisemmin.

Uskomme, että satsaukset vastuullisuuteen tulevat takaisin monin eri tavoin. Siksi vastuullisuus ei ole meille sanahelinää, se on tahtotila ja dokumentoitu tapa toimia.

ympäristövastuu ja päästöjen minimointi

Panostamme prosessiemme ja teknologioidemme kehittämiseen valmistaaksemme tuotteet mahdollisimman pienellä hukalla kaikista näkökulmista katsottuna.

ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmä -sertifikaatti on osoitus pitkäjänteisestä sitoutumisesta korkeaan laatuun. Tuotteiden suunnittelussa ja valmistusmenetelmissä lähtökohtana on aina vastaaminen asiakkaan tarpeeseen mahdollisimman tehokkaasti.

Kiinnitämme erityistä huomiota myös resurssien kulutukseen ja muun muassa kaikki materiaalit käytetään joko lopputuotteisiin tai kierrätetään. Minimoimme myös pakkausmateriaalien määrän.

Aurinkoenergialla tuotetaan myös iso osa käyttämästämme sähköstä ja prosessien tuottama lämpö otetaan talteen.

henkilöstön hyvinvointi

Yrityksen korkean tason tavoite on varmistaa työntekijöille turvallinen työympäristö ja tuotannon jatkuminen. Terveys- ja turvallisuusriskejä on arvioitu huolellisesti ja työtekijöiden turvallisuus on asetettu etusijalle tekemällä mm. riski-analyyseja ja sisäisiä auditointeja, joissa löydetyt riskit korjataan nopeasti.

Työturvallisuuden osalta pyrimme pitämään nollatoleranssin onnettomuuksille ja jokaisella on velvollisuus puuttua välittömästi havaitsemiinsa työturvallisuutta vaarantaviin tekijöihin.

Yrityksen toiminta on kuvattu yhdellä prosessikaaviolla, joka auttaa jokaista ymmärtämään työpanoksensa tärkeyden ja muistuttaa meitä siitä, miten tärkeitä sisäiset asiakkuudet ovat.

hiilikädenjälki

Hiilikädenjäljeksi lasketaan tuotteen, prosessin tai palvelun positiivinen ilmastovaikutus eli päästövähennyspotentiaali käyttäjälle. Valtion, yrityksen, yhdistyksen tai yksittäisen ihmisen tuottaessa hiilikädenjälkeä ”asiakkaalleen”, asiakkaan oma hiilijalanjälki alenee. Suuri hiilikädenjälki on hyvä asia.

Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman suuren hiilikädenjäljen tuottamalla suuria kokonaisuuksia tehokkailla prosesseilla hyödyntäen aurinkoenergiaa ja minimoiden kuljetuksista syntyvät päästöt. Käytämme myös hyvin tehokkaasti toiminnasta syntynyttä lämpöä kiinteistöjemme lämmittämiseen.

Seuraamme ja noudatamme Euroopan Unionin neuvoston (EU) määräämiä säädöksiä ja pakotteita liittyen mm. rauta- ja terästuotteiden alkuperään.

vastuullinen hallinto

Olemme sitoutuneet vastuullisen hallintotavan noudattamiseen ja kehittämiseen. Yritysvastuu toteutuukin kaikessa toiminnassamme aina prosesseista ja toimintaohjeista sopimuksiin, aikatauluihin ja toimituksiin.

Avoin vuoropuhelu ja läpinäkyvyys kuvaavat yrityksemme toimintaa. Tarjoamme oma-aloitteisesti henkilöstölle ja muille sidosryhmille paikkansapitävää tietoa yrityksen tavoitteista ja toiminnasta.

Johto on sitoutunut eettisesti kestävään tapaan toimia. Yrityksessä työskentelee merkittävä määrä eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulleita henkilöitä, joiden erilaisia tarpeita pyrimme aina huomioimaan parhaamme mukaan.